Magyar Gyermekorvosok Társasága Dél-magyarországi Decentrumának Tudományos Ülése

Meghívó

 „A múlt szerves és elválaszthatatlan része a jelennek, mint ahogy a jelen sem egyéb, mint a jövendő kezdete.”

Wass Albert

 Meghívó

Tisztelt Kolléganők! Tisztelt Kollégák!

Nagy örömmel és szeretettel hívom Önöket a Magyar Gyermekorvosok Társasága Dél-magyarországi Decentrumának soron következő és immáron 52. alkalommal megrendezésre kerülő Tudományos Ülésére, amelynek hét év után ismét Hódmezővásárhely ad otthont, 2019. április 12-13-án, a Fekete Sas Rendezvényházban.

A Csongrád-Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó Gyermekosztályának nagy megtiszteltetés, hogy házigazdája lehet ennek a rangos eseménynek, amelyet a kórház vezetése is örömmel vesz és támogat.

A röviden csak Decentrumnak nevezett tudományos ülés fél évszázados története arra kötelez bennünket, hogy folytassuk a munkát, amelyben a korábbiakhoz hasonló, magas színvonalú kongresszusok szervezése mellett a Decentrum szervezetként való megerősítése is feladat lehet, figyelembe véve a regionális betegellátás fejlesztésére irányuló szakmapolitikai elképzeléseket.

Az elmúlt években, főképp az egyre csökkenő érdeklődés okán, többször felmerült a kérdés, hogy érdemes-e évente megrendezni ezt a fórumot? A Magyar Gyermekorvosok Társasága nagygyűlése és a gyermekgyógyászat különböző szakterületeinek egyre bővülő számú kongresszusai mellett van-e egyáltalán létjogosultsága ennek a rendezvénynek? Tud-e évről évre új és hasznos információkkal szolgálni a régió gyermekellátásában tevékenykedő szakembereknek? A szervezők szándéka mindenképpen megvan arra, hogy a feltett kérdésekre igennel lehessen válaszolni. Éppen ezért igyekszünk olyan tudományos programot összeállítani, amely reményeink szerint a gyermekgyógyászat bármely területén dolgozó kolléga érdeklődésére számot tarthat és segítheti őt a mindennapi, magas színvonalú, evidenciákon alapuló gyógyító-megelőző tevékenységében. A tudományos ülés tervezetten a következő témákkal kíván kiemelten foglalkozni: új lehetőségek a házi gyermekorvoslásban, sürgősségi gyermekellátás, újszülöttkori fertőzések megelőzése és kezelése, csecsemőtáplálás, ritka betegségek felismerése, endokrin- és anyagcsere betegségek. A programba differenciáldiagnosztikai és bizonyos szakterületek új irányelveit bemutató előadásokat is szeretnénk beilleszteni, amelyek hozzájárulhatnak a gyakorlati ismeretek bővítéséhez.

Örülnénk, ha minél több kolléga érezne késztetést arra, hogy vizsgálati eredményeit, érdekes eseteit szabad előadás formájában bemutassa, ezzel téve színessé és teljessé a tudományos programot. A Decentrum mindig is jó lehetőséget teremtett a fiatal kollégáknak, hogy egy baráti, támogató légkörű kongresszuson előadóként is bemutatkozzanak, gyakorolják és fejlesszék előadói készségüket, amit később országos és nemzetközi szinten tudnak majd kamatoztatni. Szeretnénk, ha ez a hagyomány folytatódna, ezért minden fiatalt arra buzdítunk, hogy éljen ezzel a kiváló lehetőséggel és bármilyen gyermekgyógyászati, gyermeksebészeti vagy gyermekpszichiátriai témában jelentsen be előadást, ami lehet esetbemutatás, saját vizsgálati eredményeket bemutató vagy akár összefoglaló jellegű előadás is. A fiatal kollégák előadásai közül a hallgatóság által legjobbnak ítéltek díjazásban részesülnek, egy hazai kongresszuson való részvétel támogatásának formájában.

A tudományos ülés Hódmezővásárhely egyik legnevezetesebb épületében, az 1905-ben átadott, volt Fekete Sas Szállóban kerül megrendezésre, amely jelenleg rendezvényházként működik. Az eklektikus stílusú épület Közép-Európa második legnagyobb és legszebb oszlop nélküli báltermével rendelkezik, amelynek impozáns méretei, neobarokk és rokokó díszítései ámulatba ejtik a látogatót, méltó helyszínt teremtve egy ilyen kivételes eseménynek.

Egy kongresszusnak a tudományos ismeretek bővítésén túlmenően közösség összetartó szerepe is van, hiszen a mai „e-kapcsolatokon” alapuló világunkban lehetőséget ad a személyes találkozásra, kötetlen beszélgetésekre, a kollegiális és baráti kapcsolatok ápolására, új ismeretségek létesítésére. Meggyőződésünk, hogy a személyes kapcsolatok a betegellátás minőségére és a tudományos együttműködésre is pozitív hatást gyakorolnak. Szeretnénk, ha rendezvényünk kellemes társasági eseményként is emlékezetes maradna a résztvevőknek, amihez a Fekete Sas báltermében megrendezésre kerülő díszvacsora és zenés-táncos mulatság reményeink szerint nagymértékben hozzá fog járulni.

Tisztelettel és szeretettel várjuk a kollégákat a gyermekellátás minden területéről: klinikai, kórházi és házi gyermekorvosokat, gyermeksebészeket, gyermekpszichiátereket, rezidenseket, védőnőket és szakdolgozókat, résztvevőként és előadóként egyaránt, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és a korábbi hagyományoknak megfelelően Jász-Nagykun-Szolnok megyéből!

Reméljük, hogy minél többen találkozunk 2019 tavaszán, Hódmezővásárhelyen, és az elmúlt évtizedek gazdagságából merítve sikerül egy olyan rendezvénnyel új lendületet adnunk a Decentrumnak, amelyet még sok-sok év múltán is emlegetni fogunk. Együttlétünkkel tiszteljük a múltat, töltsük meg szakmai és emberi értékekkel a jelent, és ezzel alapozzuk meg a Decentrum üléseknek és magának a szervezetnek a hosszan tartó és sikeres jövőjét, hozzájárulva ezzel a regionális ellátás kapcsolatrendszerének erősödéséhez!

 

A rendezők nevében üdvözlettel:

Dr. Papp Ferenc

osztályvezető főorvos